Бізнес як цілісна система механізмів

Автор: Євген Пенцак, керівник програми MBF kmbs

 

Бізнес не є окремою одиницею, це взаємопов’язаний механізм, який можна порівняти з годинником. І щоб його вдало запустити, треба досконало вивчити роботу шістьох його елементів.

 

 

 

 

 

Який власник не мріє побудувати таку систему управління бізнесом, щоб його вартість невпинно зростала? Така система дозволила б менеджменту приймати рішення, спрямовані на збільшення продажу та долі ринку, на оптимізацію витрат, звуження чи розширення лінійки продуктів, на інвестиції в інновації (R&D), у зростання маржинальності та прибутку компанії.

Багато економічних та фінансових аспектів ведення бізнесу вивчаються в університетах та у бізнес-школах. Наприклад, вивчається крива попиту, функція витрат, поділ витрат на постійні та змінні, технологічна функція. Вивчаються інвестиційні критерії та їх використання при прийнятті бізнес-рішень, аналізується поведінка споживачів в залежності від характеристик товарів чи послуг, які виробляє і надає компанія. Досліджуються моделі цінової конкуренції для різних ринкових структур із допомогою рівноваги Неша, а також застосовують економетричні моделі для визначення факторів, що впливають на продаж, і для побудови прогнозів продажу. Таке вивчення нагадує вивчення руху окремих коліщаток чи двох тісно поєднаних між собою коліщат у складному годинниковому механізмі бізнес-середовища.

Проте, на практиці, рух кількох коліщаток нам нічого не говорить про рух бізнесу у цілому. Менеджери і власники бізнесу повинні розуміти, як їх управлінські дії впливають на капіталізацію компанії шляхом аналізу всіх взаємодіючих механізмів у бізнес-системі. Звичайно, що для розуміння руху цієї системи взаємопов’язаних механізмів спочатку доцільно розібратись з функціонуванням кожного механізму окремо і способу його зачеплення з іншими зубчастими коліщатками всієї системи, а потім переходити до моделювання архітектури системи, розуміння відповідальності команди менеджерів і працівників за рух різних коліщаток, а також братись за модель моніторингу бізнес-системи під кутом зору різних стейкхолдерів компанії.

 

Прочитати повний текст, а також завантажити статтю ви можете тут.

Коментарі